Tomasz Wróbel Fabryka Mebli „TOM-POL”
Ul. Szpot 1a, Opatów, 63-645 Łęka Opatowska
Tel/faks.: 62 781 33 30  
NIP 6190020232, REGON 250460950  

realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarówgospodarki regionu.
pn. „Wdrożenie w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym TOM-POL nowej technologii produkcji tapicerowanych mebli o podwyższonej wytrzymałości oraz odporności na wodę i światło, przeznaczonych do użytku zewnętrznego.”
Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacji w technologi produkcji tapicerowanych mebli przeznaczonych do zewnętrznego użytku o podwyższonej wytrzymałości oraz odporności na wodę i światło. Jest to planowana innowacja procesowa. Kolejnym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowych produktów w postaci gamy nowych mebli przeznaczonych do zewnętrznego użytku o podwyższonej wytrzymałości oraz odporności na wodę i światło. Jest to planowana innowacja produktowa. 
Planowane efekty:
Zaplanowano osiągnięcie następujących efektów: 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1szt. 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje -1szt. 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw(dotacje) - 4780160,00 zł 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1szt. 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla Firmy - 1szt. 
Liczba zakupionych środków trwałych- 30 szt. 
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - 1szt. 

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 5 162 010,00 PLN 
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 4 337 000,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 
Kwota dofinansowania: 1 517 949,99 PLN

fundusze EU

The web page was built with Mobirise