Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Fabryka Mebli „TOM-POL” Tomasz Wróbel

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Wróbel, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: FABRYKA MEBLI „TOM-POL” Tomasz Wróbel, Opatów, ul. Szpot nr 1A, 63-645 Łęka Opatowska; NIP: 6190020232.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące między innymi celów, w jakich wykorzystujemy dane, oraz praw, które Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Prosimy o zapoznanie się z właściwą informacją.

1. Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów, którzy składają zamówienia, kupują nasze produkty i usługi lub są zainteresowani naszą ofertą.

2. Informacja o przetwarzaniu danych dla Pracowników i Przedstawicieli naszych Klientów i Dostawców, czyli dla osób, które zawierają umowy w imieniu naszych Klientów i Dostawców, są zaangażowane w realizację takich umów lub z którymi kontaktujemy się w tych sprawach.

3. Informacja o przetwarzaniu danych dla naszych Dostawców, którzy zaopatrują nas w towary i świadczą dla nas usługi.

4. Informacja o przetwarzaniu danych dla Kandydatów do pracy.

5. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz fanpage na Facebooku.

6. Informacja dla osób odwiedzających nasz profil na Instagramie.

7. Informacja dla Klientów kupujących nasze produkty za pośrednictwem portalu Allegro.pl.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail rodo@meble-tompol.pl

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na Państwa życzenie możemy udostępnić także tzw. test równowagi, który zawiera ocenę możliwości wykorzystania tej podstawy przetwarzania danych.

Uwaga: wszystkie powyższe informacje są przeznaczone dla osób fizycznych; dane dotyczące spółek handlowych i osób prawnych nie podlegają ochronie wprowadzonej przez RODO.


Site was started with Mobirise